Nová akcia

19.05.2010 13:29

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.